Een goede voorbelasting is het halve werk!

Zoals bij elke nieuwbouwontwikkeling of nieuwbouwplan hoort veel voorbereiding. Ook bij De Brugse Zoom is dit het geval. Al ver voordat de eerste paal de grond in gaat, is het terrein al voor belast met zand. 

Dit zodat de mannen van de bouw straks op een strakke en goed voorbereide bouwlocatie kunnen starten met de bouw.

Een goede voorbelasting is tenslotte het halve werk!